fra inntrykk til uttrykk

Aktuelt

NY PROFIL

Vi har fornyet oss og tok farvel med den gamle logoen. I begynnelsen av mai 2013 begynte vi å bruke den nye profilen. 

 

MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERING

I 2012 ble Spesialtrykk Miljøfyrtårn sertifisert. Det innbærer av vi har et godt system for HMS-arbeid. Miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann.