fra inntrykk til uttrykk

Historie

Det var helt tilbake i november 1977 at Stein Andersen og Jan Haavik, begge med grafisk bakgrunn, overtok Spesialtrykk AS, som lå på Gausel. Den gang var driften basert på kontortrykksaker, blanketter og prislister. Men Stein og Jan hadde et høyere ambisjonsnivå. De ville satse på ny teknologi og en utvidet kundeportefølje. Etter ca. ett år installerte de dermed en ny Heidelberg offsetpresse i A3- format og en Heidelberg offsetpresse med et format på 52x74 cm. Dette var begynnelsen på noe stort! 

Etter ca. to år med Stein og Jan bak roret, ansatte Spesialtrykk en typograf. Digital tekst- og bildebehandling ble raskt innført, noe som styrket ytterligere deres plass i markedet. I 1987 flyttet Spesialtrykk til lyse og moderne lokaler i Godesetdalen på Forus, hvor de fortsatte med å jobbe seg inn mot nye kundegrupper.

I 1994 innstalerte Spesialtrykk sin første 4-farge maskin. Komori Lithron 28, 52x72 cm, med en trykkhastighet på 15 000 ark i timen.

Våren 1998 ble utstyret i førtrykksavdelingen skiftet ut. Samme år ble en ny Komori 4-farge presse med et format på 52x74 cm installert.

I desember 2000 kjøpte Spesialtrykk en ny CTP-maskin med digital arbeidsflyt, og i september 2004 en 4-farge Ryobi 524 GX med et format på 36x52 cm. Spesialtrykk hadde lykkes!

I januar 2008 ble landets første 8-farge UV-maskin m/UV-lakkverk innstallert.

I dag er driften hovedsakelig basert på større og tyngre trykksaker som magasiner, bøker, profilmateriell, salgsmateriell og lignende. Kundeporteføljen består av reklamebyråer, private bedrifter og offentlige organ. Spesialtrykk har i dag syv ansatte, alle med grafisk utdannelse.