fra inntrykk til uttrykk

Visjon

Spesialtrykk skal være en leverandør av trykksaker som til enhver tid tilfredsstiller kundens krav til kvalitet, levering og service. Kvalitetsfokuset skal være tilstede på alle nivå, fra første kundekontakt til ferdig leveranse av produkt.

Vi leverer ikke trykksaker uten at det ligger noe av oss selv i dem.
Vi bryr oss helt enkelt om hver eneste jobb vi sier ja til.

Vårt topp moderne utstyr gjør oss i stand til å ta imot flere oppdrag, 
det har bare med kapasitet å gjøre.

Kvaliteten ligger i de personlige evnene til hver enkelt medarbeider.
Vårt mål er alltid å levere kvalitet – til rett tid!